Sposób na przyjazne mieszkańcom miasto : strefy Tempo-30

Jak uspokaja się ruch

- wyznaczanie „stref tempo-30”, wydzielonych obszarów o ograniczonej prędkości z wyraźnie oznakowanymi granicami i zmienionym charakterem podkreślającym uprzywilejowanie pieszych i rowerzystów w strefie
- tworzenie zamkniętych enklaw, mające na celu eliminację ruchu tranzytowego przez obszar uspokajany, poprzez:
- wyznaczenie ciągów ulic jednokierunkowych
- zamknięcie przejazdu przez niektóre ulice dla samochodów (z ewentualnym dopuszczeniem przejazdu komunikacji zbiorowej)
- zastępowanie skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowaniami równorzędnymi lub rondami
- odpowiednia polityka parkingowa
- optyczne zawężenie pasów ruchu za pomocą oznakowania poziomego

Cele uspokojenia ruchu

- przywrócenie ulicy dawnego charakteru wnętrza wielofunkcyjnego, ograniczenie dominacji ruchu samochodowego, zmniejszenie efektu bariery
- poprawa bezpieczeństwa ruchu
- poprawa warunków środowiskowych (ograniczenie emisji spalin, hałasu, poprawa komfortu życia mieszkańców)
- poprawa estetyki

Prędkości samochodu i prawdopodobieństwo śmierci potrąconego:

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest ważne przede wszystkim przed szkołami podstawowymi i przedszkolami. Ale tempo-30 z powodzeniem stosuje się również na odcinkach dróg w których często dochodzi do potrąceń pieszych. Rozwiązania stosowane przy tempo-30 zapewniają ochronę (nie tylko) dla dzieci i kierowcy, ale zasadniczo ograniczają występowanie ryzyka wypadku. Należy pamiętać że przy prędkości 30 km/h droga hamowania wynosi około 18 metrów. Droga hamowania przy prędkości 40 km/h, wydłuża się o 10 metrów do około 28 metrów.

Hałas

Samochody jeżdżące z dużymi prędkościami wywołują hałas. Człowiek narażony na ciągły wpływ hałasu o poziomie z kolejnego przedziału czyli od 70 do 85 dB odczuwa wyraźny negatywny wpływ hałasu na swoje zdrowie. Hałas przeszkadza nam najbardziej we śnie. Tempo-30 wprowadza regulacje mające na celu ochronę pokoju także w nocy. Ta ochrona jest ważna, ponieważ trwały hałas komunikacyjny od 55 decybeli prowadzi do wzrostu chorób układu krążenia.

Płynność jazdy

Jadący z niższą prędkością kierowcy są skłonni do zachowania mniejszych odstępów przy przejeżdżaniu przez skrzyżowania. Dzięki obniżeniu dopuszczalnej prędkości, można pozwolić sobie na likwidację niepotrzebnych sygnalizatorów świetlnych, które są głównym powodem tworzących się korków.