Sposób na przyjazne mieszkańcom miasto : strefy Tempo-30

Gdzie jeszcze?

Poza centrum miasta warto wprowadzać strefy wszedzie tam gdzie mieszkańcy chcą ulic dla ludzi a nie tras przelotowych. Naturalnym obszarem są tu tzw. "sypialnie miasta" czyli miejsca o znacznej przewadze domów jedno- i wielorodzinnych. W ich otoczeniu warto uspokajać ruch tak by przyjemnie się na nich mieszkało i by kwitło życie sąsiedzkie.

Plany są już gotowe

Strefy tempo-30 nie są niczym nowym na świecie. Nie jest też niczym nowym pomysł uspokajania ruchu w Łodzi! Wymóg stworzenia takich stref jest zapisany w Polityce transportowej Łodzi z 1997r.
Istnieją także szczegółowe plany dla niektórych obszarów miasta. 14 lipca 2004 r. Rada Miejska w Łodzi przyjęła "Uproszczony lokalny program rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004 - 2013" (Uchwała nr XXXIV/568/04, zmiana: Uchwała nr XLIII/ 753/05 z 19 stycznia 2005 r.). W Programie określony został obszar poddany rewitalizacji. Na zamówienie Urzędu Miasta Łodzi stworzono program "Prorevita", którego jednym z opracowań była: "Obsługa komunikacyjna rewitalizowanego obszaru centralnego Łodzi" Pokazano w niej jak jak skutecznie uspokoić ruch, ograniczyć przejazdy tranzytowe w centrum Łodzi.