Sposób na przyjazne mieszkańcom miasto : strefy Tempo-30

Całkowitą likwidację znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej wprowadzono w holenderskim mieście Drachten. Od tej pory liczba wypadków zmniejszyła się o 70%, ruch stał się płynny, a kierowcy bardziej życzliwi.

Natomiast we Francji część ulic ma ograniczenie prędkości 70 km/h i są to drogi tranzytowe i międzydzielnicowe. Nikt nie chce być hipokrytą i nie wprowadza ograniczenia 50 km/h na drogach trzypasmowych. Jednak znaki to nie wszystko! Na drogach osiedlowych lub będących w śródmieściu, ulice często są "ślepe". Może zatem tam wjechać każdy samochód, ale tylko taki, który ma tam bezpośredni cel. Chodzi o to, aby wykluczyć ruch tranzytowy przez takie właśnie ulice.

Tempo-30 to obszar gdzie prędkość jest ograniczona do 30 km/h

Takie ograniczenie znacząco podnosi bezpieczeństwo na drodze, ponieważ zmniejsza różnicę prędkości pomiędzy samochodami a innymi uczestnikami ruchu. Łatwej zatem zauważyć co dzieje się na ulicy, nasz mózg ma możliwość reakcji gdyż nie uruchamia się widzenie "tunelowe" (30 km/ h to naturalne dla człowieka tempo szybkiego biegu). Warto zwrócić uwagę, że takie ograniczenie upłynnia jazdę i zwiększa przepustowość skrzyżowań. Średnia prędkość samochodów poruszających się w ruchu miejskim jest niższa od 30 km/h, a jadący z niższą prędkością kierowcy są skłonni do zachowania mniejszych odstępów przy przejeżdżaniu przez skrzyżowania.

Co charakteryzuje strefy tempo-30

Wjazd do stref często oznaczony jest specjalnymi "bramami wjazdowymi" - najczęściej jest to wymalowany na drodze duży znak "30". Czasem wjazd podkreślony jest innym budulcem, aby dodatkowo zwrócić uwagę przejeżdżającego kierowcy. Drogi w strefach wzbogacane są o zieleń przyuliczną. Okazuje się, że drzewa zasadzone blisko dróg, powodują niewielki dyskomfort dla kierowców (droga wydaje się węższa), ale to jednocześnie zmusza ich do zwiększonej uwagi. Dzięki temu rozwijają niższe prędkości. W strefach tempo-30 stosuje się także sytuowanie parkingów naprzemiennie - na wąskich drogach miejsca parkingowe lokuje się raz przy jednej krawędzi, a po kilkudziesięciu metrach przy drugiej. Efekt:: ta sama liczba miejsc parkingowych, natomiast samochody przejeżdżające zwalniają gdyż oś jezdni lekko "wężykuje".

Podwyższone tarcze skrzyżowań

Charakteryzuje się podniesieniem tarczy skrzyżowania do poziomu chodników przy jezdni.
Polega na wypiętrzeniu tarczy skrzyżowania o około 15-20 cm, z krótkimi stromymi podjazdami ze wszystkich stron, które zmuszają kierowcę do zwolnienia i przejechania z małą prędkością. Zawsze jest to skrzyżowanie dróg równorzędnych, co zmusza kierowcę do zachowania ostrożności. Piesi na takim skrzyżowaniu mogą przede wszystkim komfortowo i bezpiecznie przechodzić przez ulicę. Celem takiego ukształtowania jest podkreślenie charakteru strefy uspokojonej, to jest brak pierwszeństwa pojazdów przed pieszymi oraz ograniczenie prędkości pojazdów.

Progi zwalniające

Próg to element w znaczący sposób poprawiający bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez ograniczanie prędkości jadących pojazdów. Prawdziwe progi zwalniające, a nie te tak często montowane na osiedlach typu "leżący policjant".
Łagodny najazd ogranicza prędkość pojazdów jednocześnie nie stanowiąc przeszkody dla uczestników ruchu drogowego. Próg może być wykorzystywany również jako wyniesione przejście dla pieszych. W tym przypadku przejście takie jest doskonale widoczne przez kierowców pojazdów i jednocześnie zmusza ich do ograniczenia prędkości jazdy. Powierzchnia przejścia jak i pasy na najeździe progu mogą być pokrywane masami chemoutwardzalnymi z mikrogranulkami, które w nocy dają efekt odblaskowości.

Skrzyżowania równorzędne

Elementem poprawiającym bezpieczeństwo ruchu w Śródmieściu będzie wprowadzenie strefy skrzyżowań równorzędnych. Na każdym skrzyżowaniu w strefie będzie obowiązywała „zasada prawej ręki".
Innowacja ta wiąże się również z demontażem wielu znaków drogowych szpecących krajobraz miasta. Całkowitą likwidację znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej wprowadzono w holenderskim mieście Drachten. Od tej pory liczba wypadków zmniejszyła się o 70%, ruch stał się płynny, a kierowcy bardziej życzliwi.